Tháng: Tháng Tám 2018

PK là gì? giày PK GOD là gì?

Sau nhiều khái niệm về thuật ngữ hàng hóa trên thị trường, thì các nhà máy sản xuất hàng nhái, hàng fake, đã đặt tên và phân loại cho các phiên bản khác nhau như H12, OG, G5, PK GOD . Tìm hiểu về hàng PK viết tắc cho “Perfect Kicks”, loại hàng khó nhận …